Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αντικειμενική Σώρευση Αγωγών

www.freelaw.gr
Αντικειμενική Σώρευση Αγωγών
Αριθμός άρθρου: 
218

1. Περισσότερες αιτήσεις του ίδιου ενάγοντος κατά του ίδιου εναγομένου, οι οποίες πηγάζουν από την ίδια ή διαφορετική αιτία, αφορούν το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο και στηρίζονται στον ίδιο ή διαφορετικό λόγο μπορούν να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο αγωγής

α) αν δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους,

β) αν στο σύνολό τους υπάγονται λόγω ποσού στο δικαστήριο όπου εισάγονται,

γ) αν υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του ίδιου δικαστηρίου,

δ) αν υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας,

ε) αν η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση.

2. Αν ενωθούν περισσότερες αιτήσεις χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, διατάσσεται ύστερα από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως ο χωρισμός και στην περίπτωση καθ’ ύλην ή κατά τόπον αναρμοδιότητας εφαρμόζονται τα άρθρα 46 και 47.

Social Media