Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Βιβλία Διεκδικήσεων

www.freelaw.gr
Βιβλία Διεκδικήσεων
Αριθμός άρθρου: 
220

1. Αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, καθώς και αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, όταν αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες [35].

2. Αν οι αγωγές και ανακοπές που εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων είναι φανερά αβάσιμες, διατάσσεται η διαγραφή τους, κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 επ. Στη συζήτηση κλητεύεται υποχρεωτικά αυτός που έχει καταθέσει την αγωγή ή ανακοπή που πρέπει να διαγραφεί. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από την κατάθεση, η διαγραφή μπορεί να διαταχθεί και χωρίς κλήτευση, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου αυτή είναι δύσκολη.

3. Με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του υπουργού της δικαιοσύνης ορίζεται ο τρόπος που τηρούνται τα βιβλία διεκδικήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Εγγραραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων: Μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεσή της.

Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων φανερά αβάσιμων αγωγών και ανακοπών: Υποχρεωτική κλήτευση κατά τη συζήτηση κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 επ., αυτού που κατέθεσε την αγωγή ή την ανακοπή. Διαγραφή μετά την παρέλευση δεκαετίας χωρίς κλήτευση. 


[35] Η παρ.1 του άρθρου 220 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3994/2011.

Social Media